Atık Toplama Kontrol Sistemi coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir analiz ve yönetim mekanizmasıdır. Konteyner ve çöp toplama araçlarının etkin kullanılması ile analiz ve planlamalara olanak sağlar. Harita üzerine konumlandırılan koordinatlı konteynerler ve çöp toplama araçlarının kontrolü ile bize sorun yaratan kritik noktalarda karar mekanizması sağlar. Planlamalara olanak sağlayan yapısı ile hangi konteyner nerede, ne kadar yer değiştirmiş, doluluk oranları gibi sorulara cevap verebildiği gibi, araçların takibi ve güzergah optimizasyonu ile yakıt tasarrufu ve gereksiz iş yükünü ortadan kaldırmayı amaçlar.

Entegrasyonlara açık yapısı ile teknolojiye uyumlu bir gelişme periyodu içerisindedir.

Bölgesel ve genel analizlere de olanak sağlayan ContainX, tüm konteynerlerin tekil ağırlıklarını ölçer ve dinamik yapısıyla bunu sisteme ileterek bölgeler arası çöp analizleri yapılabilir, bunun ışığında bölgesel kararlar alınabilir.

Geniş bir kullanım ağına sahip bu çözüm tüm yerel yönetimler ve özel sektör tarafından rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Sadece bir karar/analiz platformu olmayan ContainX, çözüm olarak envanter yönetimi de sağlar. Demirbaşlarının sisteme işlenmesi ile tüm konteynerler ve kamyonlar kontrol altında tutulabilir.

Kategorilendirilen konteynerleri harita üzerinde ayrı ayrı görüntülenmesi

Etiket ile hangi konteynerin hangi sıra ile alınacağının görüntülenmesi

Yeraltı konteynerleri için doluluk ve sıcaklık bilgileri

Belirlenen mesafeden fazla yer değiştirme olursa uyarı mekanizması

Atık konteynerlerinin yer değiştirmesi ve bunun hakkında rapor alınması

Yer değiştirmelerin harita üzerinde görüntülenmesi

Kayıt sistemi ile çöp alınmadan halka sms ile bilgilendirme

Araçların planlanan güzergahtaki hareketinin simülasyonu

Adres seçimi yapılarak istenilen bölgenin analiz edilmesi

Araçların planlanan ve gerçekleşen güzergahlarının görünmesi

ATS ile araçları anlık olarak takip etme